MICROORGANISME

Nume dat organismelor microscopice vegetale sau animale.

Categorii